Serveis exclusius


Servei d'oncologia d'Assistència Sanitària

El Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària és exclusiu per als nostres assegurats. Està ubicat a la planta 3a de l'Hospital de Barcelona, integrat per especialistes de reconegut prestigi i organitzat per àrees de patologia.

L'objectiu del servei és atendre totes les persones assegurades que presentin un càncer, des del moment del diagnòstic, millorant la coordinació i continuïtat de l'atenció entre nivells assistencials i especialistes. S'atendrà els pacients tant en l'ingrés a l'Hospital com durant el seguiment ambulatori.

El Servei ofereix al metge:

 • Consulta per a la decisió terapèutica: Quan es diagnostica un càncer, el metge que fa el diagnòstic es posarà en contacte amb el Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària per avaluar el cas i prendre col·legiadament la decisió del millor tractament possible en cada situació.
 • Comitès de Tumors específics per a cada patologia: Els diferents comitès es reuneixen setmanalment i, si cal, també es facilita la consulta diària dels casos urgents.

El servei ofereix al pacient:

 • Consulta oncològica per especialistes de prestigi reconegut que coordinaran tot el procés des del seu origen.
 • Atenció telefònica continuada d'Infermeria: Els dies feiners, de 9 del matí a 7 de la tarda, infermeres especialitzades donaran resposta ràpida a les preguntes i necessitats dels pacients.
 • Servei de Cures Pal·liatives: Es disposa d'un servei domiciliari i durant l'ingrés a l'Hospital, que presta una atenció integral al pacient per al control dels símptomes i la millora de la qualitat de vida. També dona suport al seu entorn familiar.
 • Servei de Psicooncologia: Durant l'estada a l'Hospital es proporciona atenció psicològica al pacient i la seva família en les diferents fases de la malaltia.
 • Hospital de Dia: Administració de la medicació oncològica a l'Hospital de Barcelona, supervisada pels Serveis d'Oncologia i de Farmàcia.
  S'adequa la idoneïtat de la indicació dels tractaments mitjançant un sistema informàtic que permet la monitorització i la traçabilitat de la medicació, des de la prescripció i la preparació en cabines especials, fins a l'administració al malalt, la qual cosa augmenta el grau de seguretat i minimitza l'error de medicació.
 • Cirurgia oncològica d'alta complexitat: Es pretén facilitar el flux de casos complexos als professionals amb especialització en cirurgia oncològica.
 • Consulta de la Infermera Estomaterapeuta: La consulta de la infermera estomaterapeuta (infermera especialitzada en la cura de pacients ostomitzats) atén els seus pacients a l’Hospital de Dia, els ajuda a minimitzar els problemes en el moment de reprendre la seva vida diària i a aclarir dubtes sobre les cures, material i possibles complicacions.

Com contactar amb el Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària

Telèfon per programar visita: 93 254 24 44

Telèfon per programar tractaments en Hospital de Dia: 93 254 25 03

Telèfon d'Atenció Continuada d'Infermeria: 639 652 031

Adreça:
Scias. Hospital de Barcelona
Avinguda Diagonal, 660. 08034 Barcelona
3a planta

Més informació: Servei d'oncologia d'Assistència Sanitària


SCIAS - Hospital de Barcelona

L'Hospital de Barcelona és un centre privat d'ús exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària.

Disposa de la infraestructura humana i tècnica per respondre davant de qualsevol eventualitat mèdica i quirúrgica. És un hospital obert, de tal forma que vostè pot ser tractat per l'especialista de la seva elecció. Disposa d'un servei d'Urgències que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

El seu objectiu és oferir la màxima qualitat assistencial, tant des del punt de vista tècnic com en el tracte humà. Per això està dotat de la tecnologia més avançada i d'una plantilla qualificada que actualitza els seus coneixements de forma continuada.


Ressonància Magnètica FCB

Situat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el nou centre de ressonància magnètica d'Assistència Sanitària posa la tecnologia més important i avançada a disposició dels jugadors del Barça, però també a la dels nostres assegurats. D'aquesta manera, tant el club com Assistència podran diagnosticar lesions i anomalies amb més precisió i rapidesa.

TELÈFON: 93 496 78 98


Servei d'Urgències Domiciliàries – SUD

Aquest és un servei exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària, que es compromet a enviar un metge al domicili del pacient per realitzar una visita, en mitja hora a la ciutat de Barcelona i en tres quarts d'hora a la resta de poblacions de la província.

TELÈFON DEL SUD: 93 280 33 66


Centre Mèdic FC Barcelona - ASC

Assistència Sanitària disposa d'un servei d'atenció continuada de traumatologia, on s'atenen les urgències de caràcter lleu que requereixen atenció immediata.

 • ESQUINÇOS O TORÇADES
 • PETITES FRACTURES
 • PETITES FERIDES
 • CONTUSIONS

Horari d'atenció: de 9 a 20 h, de dilluns a divendres.

Centre d’Atenció continuada de Traumatologia – Assistència Sanitària
Assisport
Provença, 282, 08008, Barcelona
Tel. 93 495 22 22


Clínica d'Atenció Integral al Viatger d'Assistència Sanitària- CAIVAS

Si té previst fer un viatge a un país estranger que requereixi alguna mena de precaució sanitària, posi's en contacte amb la CAIVAS, ubicada a l'Hospital de Barcelona.

L'orientaran sobre tots els passos a seguir, les precaucions sanitàries que calgui prendre depenent del país de destí i les vacunes necessàries.

A més, ofereix un servei de consulta per correu electrònic durant el viatge si ja s'ha visitat a la Clínica abans d'emprendre'l.

Tel. 932 542 401

www.clinicadelviatger.com


Programa d'Atenció al Pacient Pluripatològic – PAPPA

El model d’abordatge del programa PAPPA està basat en un procés diagnòstic individualitzat, dinàmic i estructurat que permet detectar i quantificar els problemes, necessitats i capacitats del pacient pluripatològic en les esferes clínica, funcional, mental i social.

L’objectiu del PAPPA és adequar l’atenció sanitària que reben els pacients crònics, treballant sota una visió holística que garanteixi una atenció mèdica adequada, efectiva i de qualitat.

Per fer front a aquesta necessitat, la valoració geriàtrica integral es constitueix com la principal eina de treball.

El model assistencial domiciliari proporciona atenció continuada per part de professionals sanitaris al domicili tractant descompensacions de malaltia crònica o processos aguts intercurrents, amb abordatge de les diferents síndromes geriàtriques, cures complexes i educació sanitària, així com cures pal·liatives en situació de final de vida.

Es realitza una avaluació periòdica dels resultats amb l’objectiu de gestionar adequadament els recursos i planificar accions segons les necessitats reals d’aquestes persones i els beneficis dels tractaments instaurats.

El programa PAPPA visita i tracta els seus pacients al domicili per la seva limitada autonomia i situació de vulnerabilitat, amb la fi d’estalviar trasllats innecessaris a l’Hospital i garantir una millor qualitat de vida al seu entorn.


Unitat d'Atenció a l'Embaràs de Risc

Aquesta unitat té com a objectiu atendre la dona embarassada amb problemes mèdics associats que, amb un acurat diagnòstic i seguiment, evitarà les complicacions durant la gestació.

L'obstetre de la pacient treballarà conjuntament amb un especialista en medicina interna per garantir el bon desenvolupament de l'embaràs i minimitzar els riscos de la mare i del fetus.
 
Es tracta d'un servei de consulta a disposició dels ginecòlegs d'Assistència Sanitària. Les pacients no podran acudir-hi directament, sinó que únicament podran ser-hi ateses derivades pel seu ginecòleg, mitjançant un Full de Petició de Serveis d'Assistència Sanitària.
 
Es pot concertar visita al telèfon 93 254 24 52 i cal proporcionar el número del Full de Petició i el nom del ginecòleg.
 

Servei de Cures Pal·liatives

Aquest servei té com a objectiu el tractament i la cura de la fase final del càncer, tant en règim d'hospitalització com en el mateix domicili del pacient.

No tracta la fase aguda de la malaltia sinó que té com a finalitat proporcionar al malalt el màxim confort possible en aquesta darrera etapa de la vida. Funciona les 24 hores del dia els set dies de la setmana.


Biopat - Laboratori de Biologia Molecular

BIOPAT és un laboratori de referència orientat a traslladar a l'àmbit assistencial els nous avenços científics i tecnològics en biologia molecular.

Ofereix un ampli ventall de proves moleculars que proporcionen al metge especialista responsable del seu cas una ajuda indispensable per al diagnòstic i tractament de moltes malalties i facilita la medicina personalitzada, és a dir, l'adequació del tractament a les característiques pròpies de cada malalt.

A més, desenvolupa diferents línies d'investigació en oncologia.

www.biopat.es


Gràvida - Centre de fertilitat avançada

Centre especialitzat en el tractament integral de la fertilitat i la reproducció humana assistida. Està situat a l'Hospital de Barcelona i disposa de la tecnologia més avançada per al tractament de la fertilitat humana.

Té uns resultats excel·lents en reproducció.

Tel. 932 066 489

www.gravidabcn.com


Clínica d'Infeccions Osteoarticulars

La Clínica d'Infecció Osteoarticular (CLIO) és un servei de suport als metges d'Assistència Sanitària per tractar els malalts amb infecció, atès pels membres del servei de Medicina Interna. Conjuntament amb el metge responsable del malalt, decidiran el tractament més adient en cada cas.

Clínica d'Infeccions Osteoarticulars (CLIO)