Assistència resta d'Espanya

HOSPITAL DE LA CERDANYA 

Assistència Sanitària ha concertat els serveis d'urgències de l'Hospital de la Cerdanya. Per poder utilitzar-los només caldrà que s'identifiqui amb la targeta d'assegurat d'Assistència Sanitària.

 
Telèfons:
972.65.77.77 - des de Catalunya
04.68.61.68.88 - des de França

 

 

RESTA D'ESPANYA

L'assistència es prestarà mitjançant els serveis de les entitats, que com la nostra, formen part de l'Asociación Española de Igualatorios Médicos Colegiales y Paracolegiales.

Podeu consultar adreces i serveis a:

XARXA D'ASSISTÈNCIA

Quedaran coberts els mateixos riscs que es tinguin contractats a la pòlissa.

Per poder fer servir els serveis només caldrà que presenteu la targeta d'assegurat d'Assistència Sanitària.

 
Xarxa d'Assistència a Desplaçats |