Assegurats

L'oficina virtual d'Assistència Sanitària Col·legial us permet mantenir un contacte permanent amb nosaltres. Podeu:

 Tramitar autoritzacions de qualsevol servei -ingrés en clínica, ambulatori, anàlisis especialitzades, tècniques avançades de diagnòstic, servei de fisioteràpia, etc.- ¡Nou!

 Consultar el vostre saldo de talons, que ara està centralitzat en els nostres sistemes. Comprar talons i pagar-los amb targeta bancària.

 Sol·licitar:

  • Canvi de dades personals, de domiciliació bancària, d'idioma...
  • Duplicats de les diferents targetes o fins i tot de la pòlissa

 Consultar els rebuts pendents de pagament.

 Consultar els serveis que teniu contractats amb la vostra pòlissa d'Assistència, les seves cobertures i exclusions i preguntes relacionades.

 Enviar-nos un correu per a fer-nos arribar opinions, suggeriments, altres sol·licituds... qualsevol cosa que necessiteu.