Compensation table
Coartación de aorta
601,01 euros
Comisurotomía
601,01 euros
Defectos septales
540,91 euros
Extracorpóreas
601,01 euros
Implantación de válvulas
601,01 euros
Sobre pericardio
570,96 euros
Persistencia del conducto arteriovenoso
601,01 euros
Tetralogía de Fallot
570,96 euros
Trasplantes de corazón
601,01 euros
Arteriectomía
150,25 euros
Embolectomía
180,30 euros
Estelectomía. neurogangliectomía del estelar
180,30 euros
Hipertensión arterial: símpatectomía. espleniectomía y suprarrenalectomía. en dos tiempos
360,61 euros
Ligaduras venosas: humeral. poplíteo. femoral y axilar ilíaca o subclavia
150,25 euros
Simpatectomía: lumbar
120,20 euros
Toraco-lumbar
240,40 euros
Torácica
180,30 euros
Varices: resección
180,30 euros
Ligaduras de safenas en las dos piernas: 50% más
150,25 euros
Craniectomía descompresiva
180,30 euros
Craniectomía exploradora
300,51 euros
Craniectomía con intervención sobre el cerebro
540,91 euros
Esquierlectomía craneal simple
210,35 euros
Esquierlectomía craneal interesando meninges
300,51 euros
Hernia discal
420,71 euros
Laminectomía exploradora
300,51 euros
Laminectomía con intervención sobre médula o sus membranas
480,81 euros
Lobectomía prefrontal
150,25 euros
Bilateral
240,40 euros
Meningocele
300,51 euros
Neurolisis
150,25 euros
Neurorrafias
150,25 euros
Regulación foco atrición
180,30 euros
Laminectomía. fijación vertebral
360,61 euros
Parto distócico o normal asistido por facultativo
150,25 euros
Ablaciones parciales de la mama
90,15 euros
Ablaciones de mama con vaciamiento axilar
300,51 euros
Absceso isquio-rectal
90,15 euros
Absceso perianal
60,10 euros
Amputación cuello uterino
150,25 euros
Anexitis: extirpación de anejos
150,25 euros
Bartholinitis
45,08 euros
Colpoperineorrafia
150,25 euros
Colporrafia anterior y posterior
150,25 euros
Colpotomía (por absceso de Douglas)
60,10 euros
Fístulas vesico-vaginales
90,15 euros
Fístulas recto-vaginales
90,15 euros
Histerectomía parcial por tumores benignos
240,40 euros
Histerectomía total per neoplasias
360,61 euros
Histerectomía vaginal
240,40 euros
Legrado uterino
60,10 euros
Histerectomía total por tumores benignos
240,40 euros
Ligamentopexia por prolapso
120,20 euros
Mastitis
30,05 euros
Papilomas. escisión
30,05 euros
Pólipos. escisión
30,05 euros
Parametritis. desbridamiento
60,10 euros
Prolapso uterino
120,20 euros
Quiste ovárico
150,25 euros
Quiste vaginal
60,10 euros
Resección de labios
30,05 euros
Vulva. tumores benignos
90,15 euros
Vulva. neoplasias
150,25 euros
Vagina. tumores benignos
90,15 euros
Vagina. neoplasias
180,30 euros
Vaciamiento de mola uterino
120,20 euros
Vagina artificial
240,40 euros
Vulvectomía simple
90,15 euros
Vulvectomía con adenectomía doble
120,20 euros
Cejas y párpados
Abscesos
30,05 euros
Blefarochalasis unilateral
60,10 euros
Blefarochalasis bilateral
90,15 euros
Blefaroplastia bilateral
90,15 euros
Blefarorragias. ordinaria
60,10 euros
Gran blefarorragia
90,15 euros
Acantoplastias
60,10 euros
Coloboma palpebral
90,15 euros
Chalación. uno o varios en el mismo ojo
30,05 euros
Chalación. uno o varios en ambos ojos
45,08 euros
Dacriolitos. escisión
30,05 euros
Ectropión. tratamiento quirúrgico
60,10 euros
Entropión. tratamiento quirúrgico
60,10 euros
Epicantus
30,05 euros
Ptosis palpebral
90,15 euros
Quistes dermoides
30,05 euros
Sutura por desgarro palpebral
105,18 euros
Tarsorrafia
30,05 euros
Lagrimal
Ausencia del saco lagrimal con creación de vía excretora
120,20 euros
Dacriocistorrinostomía
210,35 euros
Desbridamiento de puntos o conductilios lagrimales
60,10 euros
Extirpación de glándula lagrimal
60,10 euros
Extirpación del saco
72,12 euros
Fístula lagrimal
72,12 euros
Intubación del conducto lacrimonasal
60,10 euros
Córneas y esclerótica
Cuerpo extraño enclavado
18,03 euros
Esclerorrafias por heridas
30,05 euros
Esclerotomía posterior
60,10 euros
Ectasis corneales (Esclerales o corneoesclerales. extirpación)
75,13 euros
Injerto placentario
30,05 euros
Legrado y cauterización de úlcera corneal
30,05 euros
Paracentesis de la cámara anterior
45,08 euros
Queratorrafia por herida
30,05 euros
Quistes o pequeños tumores del limbo esclerocorneal
60,10 euros
Trasplante de córnea
300,51 euros
Cristalino, cuerpo vitril y retina
Aspiración del vítreo
60,10 euros
Catarata
210,35 euros
Cuerpo extraño en vítreo o cisticercos en el mismo
60,10 euros
Discisión
60,10 euros
Luxación anterior del cristalino
90,15 euros
Luxación posterior del cristalino
120,20 euros
Desprendimiento de retina
300,51 euros
Tumores de la retina
150,25 euros
Fractura maxilar superior incruenta
30,05 euros
Fractura maxilar superior cruenta
60,10 euros
Luxación de mandíbula y fijación
24,04 euros
Epulis. quistes dentarios
30,05 euros
Glándula submaxilar. extirpación
60,10 euros
Tumores pequeños de mucosa oral y lengua
60,10 euros
Quistes maxilares o paradentales. extirpación
30,05 euros
Abscesos conducto auditivo
30,05 euros
Abscesos retroauriculars
24,04 euros
Abscesos de tabique nasal
30,05 euros
Amigdalectomía adultos
60,10 euros
Amigdalectomía hasta los catorce años
30,05 euros
Adenoidectomía
24,04 euros
Corrección nasal por traumatismo
90,15 euros
Cuerpo extraño en bronquios
90,15 euros
Cuerpo extraño en bronquios. previa traqueotomía
120,20 euros
Cuerpo extraño en esófago
45,08 euros
Cuerpo extraño en faringe
30,05 euros
Cuerpo extraño en fosa nasal
12,02 euros
Cuerpo extraño en laringe
30,05 euros
Cuerpo extraño en oído (via natural)
12,02 euros
Cuerpo extraño en oído (via cruenta)
30,05 euros
Esofagotomía (cervical externa)
150,25 euros
Estapedectomía
90,15 euros
Pabellón auricular. extirpación total o parcial
60,10 euros
Tumor de amígdalas. extirpación
90,15 euros
Cornetes. extirpación de uno
30,05 euros
Cornetes. extirpación de más de uno
45,08 euros
Fibroma de cavum. vía oral
90,15 euros
Fibroma de cavum. vía transmaxilar
180,30 euros
Flemón base de la lengua
45,08 euros
Flemón laringe
45,08 euros
Flemón latero-faríngeo
45,08 euros
Flemón periamigdalino
45,08 euros
Fractura huesos propios de la nariz
45,08 euros
Hemilaringectomía
240,40 euros
Laringectomía
360,61 euros
Ligadura yugular
45,08 euros
Mastoidectomía
180,30 euros
Mastoidectomía doble
270,46 euros
Papiloma de faringe
30,05 euros
Papiloma de laringe. vía interna
60,10 euros
Paracentesis de tímpano unilateral
30,05 euros
Paracentesis de tímpano bilateral
45,08 euros
Plastia por faringectomía
90,15 euros
Plastia por faringectomía retroauricular
60,10 euros
Pólipo coana
45,08 euros
Pólipo coana de oído
45,08 euros
Pólipo nasal. único
18,03 euros
Pólipo nasal. doble
36,06 euros
Poliposis de un lado
30,05 euros
Poliposis de ambos lados
45,08 euros
Ránula sublingual
18,03 euros
Resección submucosa de tabique. un lado
30,05 euros
Resección submucosa de tabique. ambos lados
45,08 euros
Seno frontal. vía interna
90,15 euros
Seno frontal. vía externa
120,20 euros
Sinequia nasal
30,05 euros
Sinusitis. complicada doble (pansinusitis)
300,51 euros
Timpanoplastias (con injerto de periostio)
210,35 euros
Tirotomía
150,25 euros
Traqueotomía de urgencia
90,15 euros
Ocena. tratamiento quirúrgico con o sin injerto condal
150,25 euros
Trepanación de laberinto
180,30 euros
Vaciamiento etmoidal. vía externa
90,15 euros
Vaciamiento etmoidal. vía interna
60,10 euros
Vaciamiento etmoidal. doble vía externa
120,20 euros
Vaciamiento etmoidal. doble vía interna
90,15 euros
Pansinusitis
300,51 euros
Riñón, pelvis renal y uréter
Descapsulación con denervación
240,40 euros
Lumbotomía
180,30 euros
Nefrectomía
360,61 euros
Nefrolitotomía
240,40 euros
Nefropexia
240,40 euros
Nefroureterectomía
360,61 euros
Pielotomía
240,40 euros
Pieloplastia
240,40 euros
Trasplante renal
540,91 euros
Suprarrenalectomía unilateral
360,61 euros
Suprarrenalectomía bilateral
480,81 euros
Ureterectomía
240,40 euros
Ureterocistectomía
300,51 euros
Ureteropielectomía
300,51 euros
Ureteroplastia
210,35 euros
Ureterorrafia. parcial
150,25 euros
Ureterorrafia total
210,35 euros
Ureterotomia cutània
150,25 euros
Ureterotomía intestinal
150,25 euros
Ureterestomía
90,15 euros
Bufeta y próstata
Cálculos y cuerpos extraños extirpados por cistotomía
120,20 euros
Cierre del cuello vesical
120,20 euros
Cistorrafia per fístula vesico-cutánea
120,20 euros
Cistectomía parcial
210,35 euros
Cistectomía total
300,51 euros
Divertículos vesicales. completo
270,46 euros
Tumores vesicales. extirpación por vía hipogástrica
150,25 euros
Fístula vesico-vaginal
150,25 euros
Intervención de epispadias o hipospadias
300,51 euros
Litotricia. completo
150,25 euros
Prostatectomía. todos los tiempos
300,51 euros
Prostatovesiculectomía radical
450,76 euros
Resección transuretral de próstata
240,40 euros
Talla vesical o cisotomía
150,25 euros
Absceso glúteo. por inyección infectada
30,05 euros
Absceso esquio-rectal
90,15 euros
Absceso perianal
60,10 euros
Absceso simple
30,05 euros
Absceso subfrénico-hepático
240,40 euros
Adenoflemón todo tipo
45,08 euros
Ano contra natura
240,40 euros
Ántrax
45,08 euros
Apendicectomía
120,20 euros
Aponefrectomía
90,15 euros
Arteriectomía
240,40 euros
Bocio nodular. enucleación
210,35 euros
Bocio total. estrumectomía
300,51 euros
Bursitis (higromas)
60,10 euros
Bursitis supuradas
60,10 euros
Bursitis. flemón perrotuliano
60,10 euros
Bursitis de calcáneo. extirpación
60,10 euros
Cardioespasmo: Heller y similares
240,40 euros
Cierre de ano. operatorio
150,25 euros
Colecistectomía
450,76 euros
Colecistostomía
240,40 euros
Coledocoduodenostomía
450,76 euros
Cuerpo extraño. tipo aguja. extracción
45,08 euros
Fisura ano. dilatación
45,08 euros
Enteroanastomosis
360,61 euros
Anastomosi porto-cava
450,76 euros
Epiteliomas de lengua. extirpación parcial
90,15 euros
Epiteliomas de lengua. extirpación total
180,30 euros
Esófago. resección per carcinoma
540,91 euros
Espina bífida. extirpación
240,40 euros
Esplenectomía
360,61 euros
Estafilorrafia. todos los tiempos
240,40 euros
Eventración
150,25 euros
Fístula de ano. ciega
90,15 euros
Fístula de ano. con comunicación rectal de conducto tirogloso
150,25 euros
Flemones difusos de extremidades. amplio desbridamiento
90,15 euros
Gastrectomía. entero o colecistostomía (gastroenterostomía)
450,76 euros
Gastrectomía
450,76 euros
Gastrorrafias por perforación
240,40 euros
Glándula parótida. extirpación formaciones benignas
150,25 euros
Glándula parótida. extirpación total formaciones malignas
240,40 euros
Hemorroides. extirpación
120,20 euros
Hernias en general. unilateral
150,25 euros
Hernias en general. bilateral
240,40 euros
Hernia estrangulada
240,40 euros
Hernia estrangulada bilateral
300,51 euros
Hernia diafragmática
210,35 euros
Injertos óseos: Albee
300,51 euros
Injertos tendinosos
180,30 euros
Laparatomía exploradora
150,25 euros
Ligadura de cava inferior
300,51 euros
Lipomas. extirpación
45,08 euros
Oclusión intestinal
360,61 euros
Panadizos
30,05 euros
Pancreatectomía
480,81 euros
Perforaciones inflamatorias de órganos huecos. sutura
150,25 euros
Perforaciones inflamatorias de órganos huecos. sutura y resección
270,46 euros
Piloroplastias
240,40 euros
Pleurotomía
150,25 euros
Pólipo rectal
60,10 euros
Prolapso rectal
150,25 euros
Quiste hidatídico pulmonar
390,66 euros
Quiste hidatídico vesical
360,61 euros
Quiste sebáceo
30,05 euros
Quiste dermoideo
30,05 euros
Quiste tenosinovial
45,08 euros
Resección del recto por carcinoma
480,81 euros
Rotura de órganos macizos. sutura
150,25 euros
Torocoplastias. todos los tiempos
360,61 euros
Vagotomía
240,40 euros
Heridas de menor cuantía: suturas. llgaduras. exéresis. cuerpos extraños subcutáneos. etc
30,05 euros
Heridas de mayor cuantía: desgarros extensos y colgajos. atriciones musculares. etc
45,08 euros
Quemaduras de primer grado
30,05 euros
Quemaduras de segundo grado
60,10 euros
Quemaduras de tercer grado
120,20 euros
Fracturas
Fracturas incruentas de bóvedas y base. commoción cerebral
90,15 euros
De bóveda con lesión ósea o nerviosa que requiera tratamiento quirúrgico: sin interesar meninges
240,40 euros
De bóveda con lesión ósea o nerviosa que requiera tratamiento quirúrgico: interesando meninges
300,51 euros
De los huesos de la cara. malares. cigomático-malares: incruenta
60,10 euros
De los huesos de la cara. malares. cigomático-malares: cruenta
90,15 euros
Maxilar inferior. incruenta
90,15 euros
Maxilar inferior. cruenta
150,25 euros
Apófosis articulares
60,10 euros
Apófosis vertebrales
90,15 euros
Cuerpos vertebrales. sin desviación
120,20 euros
Cuerpos vertebrales. con desviación
210,35 euros
Cuerpos vertebrales. con lesiones medulares. incruenta
120,20 euros
Cuerpos vertebrales. con lesiones medulares (paraplejia. transtornos esfinterianos). cruenta
450,76 euros
Coxis. resección. cruenta
90,15 euros
Coxis. incruenta
60,10 euros
De tórax y pelvis. Fractura
Esternón
45,08 euros
Costillas. incruenta
45,08 euros
Costillas. cruenta
120,20 euros
Espinas ilíacas. crestas con o sin yeso
90,15 euros
Anillo pelviano con desviación de fragmentos
120,20 euros
Pelvis: reborde cotiloideo
90,15 euros
Pelvis: cóndilo con luxación intrapelviana. incruenta
150,25 euros
Pelvis: con complicación urinaria
300,51 euros
Pelvis: cóndilo con luxación intrapelviana. cruenta
240,40 euros
De los miembros superiores. Fractura
Escápula con espica
60,10 euros
Clavícula. incruenta
45,08 euros
Clavícula. cruenta
90,15 euros
Cuello de húmero
90,15 euros
Cuello de húmero con luxación de cabeza humeral
120,20 euros
Diáfasis de húmero. incruenta
90,15 euros
Diáfasis de húmero. cruenta
150,25 euros
Extremdad inferior de húmero: supracondíleas. incruenta
90,15 euros
Supracondíleas. cruenta
150,25 euros
Epicóndilo. incruenta
90,15 euros
Epicóndilo. cruenta
150,25 euros
Olecranon. incruenta
60,10 euros
Olecranon. cruenta
120,20 euros
Cúbito o radio o ambos. incruenta
90,15 euros
Cúbito o radio o ambos. cruenta
150,25 euros
Cúpula radial. cruenta
120,20 euros
Cúbito con luxación de radio (Monteggia). incruenta
90,15 euros
Cúbito con luxación de radio (Monteggia). cruenta
150,25 euros
Epifisiolisis de radio
90,15 euros
Huesos del carpio con o sin luxación
48,08 euros
Escafoides o semilunar. incruenta
60,10 euros
Escafoides o semilunar. cruenta
120,20 euros
Metacarpianos. incruenta
48,08 euros
Metacarpianos. cruenta
90,15 euros
Falanges. incruenta
48,08 euros
Falanges. cruenta
90,15 euros
Radio o cúbito o ambos. incruenta
90,15 euros
Radio o cúbito o ambos. cruenta
150,25 euros
Radio. extremidad inferior. Colles
90,15 euros
Radio. luxación con fractura de cúbito. incruenta
90,15 euros
Radio. luxación con fractura de cúbito. cruenta
150,25 euros
De los miembros inferiores
Fémur. incruenta
150,25 euros
Fémur. cruenta
240,40 euros
Rótula. incruenta
90,15 euros
Rótula. cruenta
150,25 euros
Platillos tibiales. incruenta
90,15 euros
Platillos tibiales. cruenta
150,25 euros
Peroné. incruenta
90,15 euros
Peroné. cruenta
150,25 euros
Maléolos. incruenta
90,15 euros
Maléolos. cruenta
150,25 euros
Calcáneo. incruenta
90,15 euros
Calcáneo. cruenta
150,25 euros
Astrágalo. incruenta
90,15 euros
Astrágalo. cruenta
150,25 euros
Escafoides
60,10 euros
Cuboides
60,10 euros
Cuñas
60,10 euros
Falanges. incruenta
45,08 euros
Falanges. cruenta
90,15 euros
Intervenciones de pie
Amputación dedos
60,10 euros
Artrodesis de dedos
90,15 euros
Astragaleotomía
150,25 euros
Técnicas de Cole I i II
150,25 euros
Espolón calcáneo
60,10 euros
"""Hallux valgus"". bilateral"
150,25 euros
Operación de Campbell y similares
120,20 euros
Operación de Phelps-Salaverri
120,20 euros
Resección
120,20 euros
Tenodesis
120,20 euros
Tenotomía. alargamiento de Aquiles
120,20 euros
Trasplantaciones tendinosas
120,20 euros
Pies planos
120,20 euros
Cuello
Costilla cervical. extirpación
210,35 euros
Escalenectomía
120,20 euros
Ganglio estelar. extirpación
270,46 euros
Miomectomía. extirpación
120,20 euros
Tenoctomía
90,15 euros
Atlas
90,15 euros
Escoliosis. tratamientos correctores seguidos de fijación
450,76 euros
Fusión vertebral. técnicas unificadas
300,51 euros
Laminectomía descompresiva
300,51 euros
Laminectomía. fijación vertebral
360,61 euros
Laminectomía. seguida de exéresis o requisíntesis
450,76 euros
Meningocele o meningomielocele lumbo-sacro
300,51 euros
Injertos óseos. Albee
360,61 euros
Pleurotomía con o sin resección costal
150,25 euros
Artrodesis
90,15 euros
Carpo. resección
150,25 euros
Secuestrectomía
60,10 euros
Sinoviectomía
60,10 euros
Artrodesis sacroilíaca
180,30 euros
Coxigodinia. resección
90,15 euros
Amputación
210,35 euros
Cuello de fémur. enclavijamiento con injerto
240,40 euros
Trocánter. reimplantación baja
180,30 euros
Cuello de fémur. tunelización. revascularización. etc
240,40 euros
Osteotomía correctora
210,35 euros
Osteotomía supracondílea
180,30 euros
Biòpsia: Extirpació quirúrgica en clínica de teixits o òrgans per al seu examen i diagnòstic. quan no vagi seguida d'intervenció. Si s'efectua la intervenció. s'indemnitzarà solament la intervenció que es practiqui
45,08 euros