Tarifa

El preu mensual de la pòlissa de Serveis Complets és, segons l'edat:

  • de 0 a 1 anys: 74,25€
  • de 2 a 18 anys: 59,25€
  • de 19 a 24 anys: 76,75€
  • de 25 a 44 anys: 83,75€
  • de 45 a 49 anys: 85,75€
  • de 50 a 54 anys: 94,25€

 

És requisit previ a la contractació que sigueu menor de 55 anys.