Tarifa

El preu mensual de la pòlissa de Serveis Complets és, segons l'edat:

 • de 0 a 1 anys: 72,02€
 • de 2 a 18 anys: 59,25€
 • de 19 a 24 anys: 72,91€
 • de 25 a 34 anys: 79,56€
 • de 35 a 44 anys: 83,75€
 • de 45 a 49 anys: 85,75€
 • de 50 a 54 anys: 94,25€
 • de 55 a 59 anys: 97,16€
 • 60 anys: 114,83€
 • de 61 a 64 anys: 120,87€
 • de 65 a 69 anys: 135,55€
 • 70 anys: 145,89€
 • de 71 a 74 anys: 149,25€
 • de 75 a 79 anys: 151,80€
 • de 80 a 84 anys: 153,34€
 • de 85 a 99 anys: 153,85€

 

És requisit previ a la contractació que sigueu menor de 55 anys.