Descripció dels serveis

CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES SERVEIS

 • Lliure elecció de metge d'entre una llista de més de 4.500 a Barcelona.
 • Absència de llistes d'espera.
 • Atenció a Espanya a través del quadre concertat i a la resta del món en cas d'urgència.
 • Serveis a Internet.
 • 20 oficines comarcals.
 • Possibilitat de participar en la gestió de l'entitat.
 • Especial protecció a la nostra gent gran i a les famílies nombroses.
 • Especialistes en salut amb més de 50 anys d'experiència.

I tots aquests serveis amb la garantia i el compromís d'Assistència Sanitària de no incrementar les primes per sinistralitat.

Document d’informació sobre el producte d’assegurança  


SERVEIS

Assistència Sanitària li garanteix:

Visites al consultori i a domicili de:

 • Medicina general.
 • Atenció d'infermeria.
 • Pediatria.
  • Puericultura.
  • Seguiment del nen sa.
  • Programa de vacunació.

Especialitats

Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Atenció obstètrica personalitzada

Tècniques especials terapèutiques

 • Angioplàstia coronària.
 • Endoscòpia terapèutica.
 • Fotocoagulació per làser oftalmològic.
 • Litotrípsia renal.
 • Radioteràpia.
 • Cirurgia endoscòpica i ambulatòria.
 • Radiologia intervencionista.
 • Quimioteràpia.
 • Hemodiàlisi per a casos aguts i crònics.

Tècniques especials de diagnòstic

 • Amniocentesi (segons protocol).
 • Angioradiologia.
 • Audiometria objectiva.
 • Biologia molecular.
 • Campimetria.
 • Coronariografia.
 • Densitometria òssia.
 • Ecodòppler cardiovascular.
 • Ecografia.
 • Electromiografia i tècniques de neurofisiologia.
 • Endoscòpies (digestiva, pneumològica, urològica).
 • Ergometria.
 • Exploracions amb radioisòtops.
 • Exploracions urodinàmiques.
 • Fluoresceïnografia.
 • Hemodinàmica vascular i cardíaca.
 • Holter.
 • Neuroradiologia.
 • PET (tomografia per emissió de positrons).
 • Polisomnografia.
 • Potencials evocats.
 • Proves d'al·lèrgia.
 • Proves funcionals digestives: manometria, PH metria.
 • Ressonància magnètica.
 • Revisió ginecològica anual.
 • Spect.
 • TC (Tomografia Computeritzada).

Altres serveis

 • Ambulància. Dins i fora del terme municipal (distància màxima 300 km).
 • Banc de sang i plasma. Transfusions a dins i a fora del quiròfan.
 • Cambra hiperbàrica. Cambra d'oxigen a hiperpressió.
 • Foniatria, casos quirúrgics, fins a 15 sessions.
 • Logopèdia infantil fins a un màxim de 20 sessions.
 • Oxigenoteràpia. A la clínica per a tot tipus d'ingressos i a domicili.
 • Planificació familiar. Esterilització tubàrica, vasectomia.
 • Podòleg. Exclusivament en consultori i un màxim de 12 sessions l'any.
 • Servei de fisioteràpia a càrrec de personal especialitzat.
 • Sutura mecànica quirúrgica.
 • Ventiloteràpia i aerosols.
 • Assistència sanitària en cas d'accident d'automòbil, laboral o professional.
 • Psicologia clínica per a adults fins als 65 anys, i infantil i de l’adolescència fins als 18 anys, sota prescripció d’un metge especialista en psiquiatria, medicina general o pediatria de la “Llista de facultatius” i fins a 20 sessions a l’any.


SERVEI D'URGÈNCIES DOMICILIÀRIES

És un servei exclusiu per als nostres assegurats. Més de 140 metges són a la seva disposició per atendre'l les 24 hores, els 365 dies de l'any.

En cas d'urgència, no surti de casa. Truqui'ns i acudirem. En rebre la seva trucada, ens posem en marxa immediatament per arribar a casa seva amb més rapidesa que si vostè es desplacés a un centre sanitari.

El metge li farà un reconeixement, li proposarà el tractament més adient i, en cas d'hospitalització, li facilitarà el trasllat.

Els nostres metges es desplacen a qualsevol punt de les comarques de Barcelona per visitar-lo al seu domicili, a qualsevol hora del dia o de la nit, i durant tot l'any.

SEGURETAT, COMODITAT I RAPIDESA, NOMÉS TRUCANT PER TELÈFON.


HOSPITAL DE BARCELONA

Si hagués d'ingressar en una clínica o centre sanitari, no s'amoïni. Assistència Sanitària es farà càrrec de l'ingrés sense cap limitació de despesa dels serveis coberts.

Hi ha concert amb més de 50 centres, d'entre els quals destaquem l'Hospital de Barcelona.

 • Vostè gaudirà del millor centre hospitalari privat. Amb una superfície de 44.000 m², distribuïts en 19 plantes i 3 soterranis, l'Hospital de Barcelona disposa de 313 habitacions.
 • Disposarà d'un llit hospitalari en el moment en què el necessiti, en una habitació individual i totalment condicionada amb pensió completa per a un acompanyant.
 • Cada soci serà atès pel metge que lliurement hagi triat.


HOSPITALITZACIÓ

A continuació detallem els diversos motius pels quals vostè pot necessitar un ingrés en una clínica i els serveis que oferim en cada cas.

Hospitalització quirúrgica

Situació en la qual l'assegurat queda hospitalitzat com a conseqüència de patir una intervenció quirúrgica i/o traumatològica.

Els nostres serveis inclouen:

 • Estada sense límit de dies d'hospitalització. La permanència a la clínica dependrà exclusivament del criteri mèdic.
 • Estada a la clínica en una habitació individual.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa durant tot el període d'hospitalització del malalt.
 • Drets de quiròfan.
 • Medicació i materials de cures, dins i fora del quiròfan.
 • Drogues anestèsiques.
 • Estada, també sense límit de dies, a les Unitats de Cures Intensives, Cures Especials i Unitat Coronària.
 • Làser en cirurgia proctològica, tractament quirúrgic de les venes varicoses, cirurgia otorinolaringològica i broncolàser

Hospitalització mèdica

És l'ingrés que no requereix una intervenció quirúrgica. Aquest tipus d'hospitalització inclou els serveis següents:

 • Estada sense límit de dies d'hospitalització. La permanència a la clínica dependrà exclusivament del criteri mèdic.
 • Estada a la clínica en habitació individual.
 • Medicació, cures i material que se'n derivi.
 • Estada a les Unitats de Cures Intensives, Cures Especials i Unitat Coronària, igualment sense límit de dies.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa.

Hospitalització psiquiàtrica

Assistència Sanitària li garanteix l'ingrés al centre, fins a un màxim de 90 dies per any natural, en els casos següents:

 • Crisis esquizofrèniques.
 • Trastorns mentals en fase aguda i, en general, tots aquells processos aguts que segons el parer del facultatiu no es puguin tractar al domicili del pacient i necessitin l'internament.

Inclou els serveis següents:

 • Estada del malalt a la clínica.
 • Medicació.

No cobreix l'estada de l'acompanyant a la clínica. En cap cas s'accepten problemes de tipus social com a motiu de permanència a la clínica.


ATENCIÓ A L'EMBARÀS

Al llarg de tot l'embaràs, vostè tindrà coberts els serveis següents:

 • Vigilància de l'embaràs per part d'un metge obstetre, el qual assistirà també els parts normals, distòcics i prematurs.
 • Llevadora que dependrà de l'obstetre que assisteixi la gestant.
 • Ecografies durant l'embaràs.
 • Reserva Respiratòria Fetal (RRF), en els embarassos d'alt risc i amb prescripció facultativa prèvia.
 • Detecció prenatal de cromosomopaties i defectes del tub neural (cribratge bioquímic del primer o segon trimestre, test d’ADN fetal lliure en sang materna, amniocentesi, biòpsia corial).
 • Educació maternal i preparació al part.
 • Recuperació postpart del sòl pelvià.

Hospitalització per parts

Per a tot tipus de parts, vostè tindrà coberts els serveis següents:

 • Estada en una habitació individual per a la mare.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa.
 • Dret a sala de parts o quiròfan en cas de cesària.
 • Medicació i material de cures, dins i fora de quiròfan.
 • Honoraris de l'anestesista i drogues anestèsiques.
 • Vacuna anti RH.
 • Amb càrrec a la pòlissa de la mare, servei d'atenció als nounats i assistència pediàtrica, limitada al termini menor d'aquests dos: alta clínica de la mare o deu dies.
 • En cas que el nounat necessiti ingrés neonatològic, Assistència Sanitària es farà càrrec del sinistre si prèviament se n'ha cursat l'alta com a assegurat.
 • Servei d'incubadora. Si la clínica on té lloc el part no disposa d'aquest servei, es cobrirà el trasllat en ambulància, degudament equipada, al centre adequat.

Hospitalització neonatològica

Per al nounat assegurat, l'estada no tindrà límit de dies i comprèn:

 • Drets de quiròfan.
 • Material de cures i medicació, dins i fora de quiròfan.
 • Drogues anestèsiques.


TRACTAMENTS ESPECIALS I MEDICINA PREVENTIVA

Servei d'oncologia - diagnosi i tractaments oncològics

 • Radioteràpia.
  • Accelerador lineal. No inclou radiocirurgia
 • Quimioteràpia antineoplàsica per a malalts hospitalitzats amb els criteris i límits establerts en les Condicions Particulars.
 • Servei domiciliari de cures pal·liatives.

Medicina preventiva

 • Reconeixement ginecològic anual.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.


ASSISTÈNCIA EN DESPLAÇAMENTS

A Espanya

Amb més de 650 centres concertats i 120 oficines a tot Espanya, li garantim l'assistència en tota classe de malalties o lesions cobertes per l'assegurança a través de la xarxa nacional.

A l'estranger

La garantia d'assistència en viatge inclou, entre d'altres:

 • Tramesa de medicaments.
 • Despeses d'hospitalització.
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques i farmacèutiques.
 • Despeses odontològiques d'urgència.
 • Repatriació de ferits i malalts.


PÒLISSA D'ACCIDENTS

Assistència Sanitària, sense càrrec addicional a la prima, obsequia els assegurats entre 14 i 54 anys amb una assegurança d'accidents.

Aquesta pòlissa té les característiques següents:

Mort per accident

 • Indemnització de 6.000 €.
 • Disponibilitat a compte de fins a 1.800 € per despeses de sepeli.

Invalidesa permanent

 • Capital assegurat de 6.000 €.
 • L'import a abonar estarà en funció del fet que la invalidesa sigui considerada com a parcial o absoluta.

Encara que els capitals inicials són 6.000 € per les dues garanties, vostè podrà contractar altres capitals en el moment que ho desitgi. També podrà assegurar riscs especials i complementaris com ara:

 • Doble capital per accident de circulació.
 • Doble capital en cas d'accident a l'estranger.
 • Subvenció d'estudis per a fills menors de 21 anys.


PERÍODES DE CARÈNCIA

En fer-se assegurat d’Assistència Sanitària, vostè tindrà accés immediat als serveis següents:

 • Metge i pediatre de capçalera.
 • Visita a especialistes.
 • Anàlisis i radiografies convencionals.
 • Ventiloteràpia i aerosols
 • Assistència sanitària derivada dels accidents d’automòbil, laborals, professionals.
 • Atenció d’infermeria (practicant).
 • Servei d’urgències.
 • Reconeixement ginecològic anual.
 • Ortòptica i pleòptica.
 • Assistència urgent en viatge a Espanya o a l'estranger.

Tret dels casos d'urgència vital, es podran utilitzar els serveis següents després d’un període de sis mesos de carència:

 • Ambulància.
 • Banc de sang i plasma.
 • Hospitalització.
 • Oxigenoteràpia.
 • Ronyó artificial.
 • Servei de fisioteràpia.
 • Tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques.
 • Tractaments oncològics.
 • Litotrípsia renal.
 • Podòleg.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.
 • Cambra hiperbàrica.
 • Tècniques invasives de diagnòstic prenatal (amniocentesi, etc.).

S'haurà d’esperar un període de deu mesos de carència per:

 • Assistència a parts, excepció feta dels prematurs i dels casos de distòcia d'urgència vital, que no tindran carències.


UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

Les persones assegurades a Assistència Sanitària poden escollir lliurement el metge de capçalera, pediatre o especialista que desitgin, dins dels que figuren en el quadre facultatiu.

Cada persona assegurada disposa d'una targeta xip personalitzada que serveix per acreditar la condició d'assegurat i com a moneder dels talons electrònics necessaris per poder accedir als serveis assistencials.

Els talons constitueixen una participació del pacient en el cost del servei i el seu preu és d'1,50 euros. Les càrregues de talons a les targetes es poden realitzar a les nostres oficines, per internet, a l'àrea privada de la pàgina web www.asc.cat de cada un dels assegurats, i mitjançant l'app 'Assistència online', per a telèfons mòbils, en l'apartat 'Gestió de talons'.

Per anar al metge cal portar la targeta carregada amb talons electrònics. Es descompta un taló per cada visita mèdica, exploració analítica, radiològica o altres. Al consultori la targeta s'introdueix en un terminal informàtic per tal de registrar l'activitat assistencial i consumir el corresponent taló.

Per a pacients ingressats la targeta només és necessària per realitzar els tràmits d'admissió (ingrés) i d'alta. En el moment de l'alta hospitalària es consumiran tots els talons corresponents als actes mèdics realitzats durant l'ingrés.

Per a algunes exploracions, actes terapèutiques i per als ingressos en clínica cal una autorització prèvia d'Assistència Sanitària.


EXCLUSIONS DE LA PÒLISSA

Queden excloses de la cobertura d’aquesta assegurança les prestacions següents:

 • Malalties, patologies, lesions o defectes físics ja existents o coneguts en el moment de subscriure la pòlissa, llevat que es declarin en el qüestionari de salut i que siguin expressament acceptats per Assistència Sanitària.
 • En odontologia: obturacions, ortodòncies, pròtesis, etc.
 • La cirurgia i els tractaments estètics.
 • L'anticoncepció, els tractaments d’esterilitat i les tècniques de reproducció assistida.
 • El trasplantament d’òrgans, teixits i precursors hematopoètics.
 • Les proves de detecció precoç de malalties congènites (llevat de l’amniocentesi).
 • La medicació en tractaments oncològics en règim ambulatori o en hospital de dia i la medicació a pacients no hospitalitzats.
 • Qualsevol tipus de pròtesis, peces anatòmiques i ortopèdiques.

Nota
No queden compreses en la cobertura de la pòlissa, fins que no s’hi facin constar expressament, les possibles tècniques terapèutiques noves que vagin apareixent en l’àmbit assistencial de la medicina.
En tot cas, Assistència Sanitària, d’acord amb la seva norma tradicional, procurarà incorporar-les a la pòlissa, sempre que se n’hagi contrastat degudament la utilitat i l’eficàcia.