SCIAS - Hospital de Barcelona

Societat Cooperativa d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS) és una empresa que proporciona als seus socis unes instal·lacions assistencials sanitàries dignes i els serveis necessaris per al seu funcionament mitjançant una organització de dimensió empresarial idònia i sense ànim de lucre mercantil.

En aquest sentit, SCIAS és la propietària i gestiona l'Hospital de Barcelona