Tarifa

Indiqui el capital de mort que desitja assegurar.

Indiqui el capital d'invalidesa permanent (mínim el capital de mort, màxim el doble).

Indiqui si desitja contractar algun dels riscos especials o complementaris.

RISCOS ESPECIALS

Riscos Complementaris