Contractació

Des d'aquestes pàgines pot iniciar la sol·licitud de contractació de la pòlissa d'Accidents. És requisit previ a la sol·licitud que sigui major de 14 anys i menor de 65.

Un cop rebuda la sol·licitud ens posarem en contacte amb vostè per realitzar la contractació definitiva.

NOTA: Aquesta sol.licitud no vincula cap de les parts (Art. 6 de la Llei 50/1980, de Contractació d'Assegurances)

Nota informativa |

Protecció de dades |