Tarifa

El preu mensual de la pòlissa  Pla Bàsic Plus és, segons l'edat:

  • de 0 a 44 anys: 33,11€
  • de 45 a 49 anys: 36,48€
  • de 50 a 59 anys: 38,1€
  • de 60 a 64 anys: 43,4€
  • de 65 a 69 anys: 50,3€
  • 70 anys: 55,04€
  • de 71 a 74 anys: 52,54€
  • de 75 a 99 anys: 54,83€

 

És requisit previ a la contractació que sigueu menor de 60 anys.