Descripció dels serveis

CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES SERVEIS

 • Lliure elecció de metge d'entre una llista de més de 4.000 a Barcelona.
 • Absència de llistes d'espera.
 • Accés directe a l'especialista sense visita prèvia al metge de capçalera.
 • Serveis a Internet.
 • 20 oficines comarcals.
 • Especialistes en salut amb més de 50 anys d'experiència.

I tots aquests serveis amb la garantia i el compromís d'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA de no incrementar les primes per sinistralitat.

Assistència Sanitària li garanteix:

Visites al consultori i a domicili de:

 • Medicina general
 • Pediatria
  • Puericultura
   • Seguiment del nen sa
   • Programa de vacunació

Especialitats -Només en consultori.

 • Al·lergologia
 • Anàlisis clíniques
 • Anatomia patològica
 • Angiologia i cirurgia vascular
 • Aparell digestiu
 • Aparell respiratori (pneumologia)
 • Cardiologia
 • Cirurgia cardiovascular
 • Cirurgia general i de l'aparell digestiu
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia pediàtrica
 • Cirurgia plàstica i reparadora
 • Cirurgia toràcica
 • Dermatologia
 • Endocrinologia i nutrició
 • Ginecologia i obstetrícia
 • Hematologia clínica
 • Medicina interna
 • Medicina nuclear
 • Nefrologia
 • Neurocirurgia
 • Neurofisiologia clínica
 • Neurologia
 • Odontoestomatologia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Psiquiatria
 • Radiodiagnòstic
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica
 • Urologia

Tècniques especials de diagnòstic

La constant evolució de la medicina i el desig d'oferir el millor servei fan que Assistència Sanitària incorpori les tècniques següents:

 • Angiografia fluoresceïnica
 • Audiometria objectiva
 • Campimetria bilateral computada
 • Densitometria òssia
 • Doppler i ecodoppler
 • Ecografia
 • Electromiografia
 • Electrooculograma
 • Electroretinograma
 • Endoscòpies (digestiva, pneumològica, urològica)
 • Exploracions amb radioisòtops
 • Exploracions urodinàmiques
 • Holter
 • Mamografia
 • Potencials evocats
 • Proves d'esforç
 • Proves funcionals digestives:
  • Manometria
  • Ph metria
 • Ressonància magnètica
 • Escàner

Tècniques especials terapèutiques

 • Endoscòpia terapèutica
 • Fotocoagulació per làser oftalmològic
 • Proctologia

Altres Serveis

 • Servei de fisioteràpia i rehabilitació. A càrrec de personal especialitzat.
 • Atenció d'infermeria. Servei en consultori i a domicili.
 • Podòleg. Exclusivament en consultori i un màxim de 12 sessions l'any.
 • Ambulància. Dins i fora del terme municipal (distància màxima 300 km).
 • Odontologia. Visites, cures, neteja de boca, extraccions, radiografies i ortopantomografies.


SERVEI D'URGÈNCIES DOMICILIÀRIES. SUD

És un servei exclusiu per als nostres assegurats. Més de 140 metges són a la seva disposició per atendre'l les 24 hores, els 365 dies de l'any.

En cas d'urgència no surti de casa. Truquin's i vindrem.

En rebre la seva trucada, ens posem en marxa immediatament per arribar a casa seva amb més rapidesa que si vostè es desplacés a un centre sanitari.

El metge li farà un reconeixement, li proposarà el tractament més adient i, si fos necessari, li facilitarà el trasllat.

Els nostres metges es desplacen a qualsevol punt de les comarques de Barcelona, per visitar-lo al seu domicili a qualsevol hora del dia o de la nit i durant tot l'any.

SEGURETAT,COMODITAT I RAPIDESA, NOMÉS TRUCANT PER TELÈFON.


ATENCIÓ A L'EMBARÀS I MEDICINA PREVENTIVA

Atenció a l'embaràs

Al llarg de tot l'embaràs, vostè tindrà coberts els serveis següents:

 • Vigilància de l'embaràs per part d'un metge obstetre.
 • Ecografies durant l'embaràs.
 • Reserva respiratòria fetal (RRF) en els embarassos d'alt risc i amb prescripció facultativa prèvia.
 • Detecció prenatal de cromosomopaties i defectes del tub neural (cribratge bioquímic del primer o segon trimestre, test d’ADN fetal lliure en sang materna, amniocentesi, biòpsia corial).

Medicina preventiva

 • Reconeixement ginecològic anual.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.


COBERTURA D'ACCIDENTS

En cas de mort per accident es garanteix:

 • El cobrament de 25.000 euros.
 • La disponibilitat immediata d'una quantitat a compte de fins a 1.800 euros per atendre les despeses de sepeli.
 • Que el cònjuge de l'assegurat mort quedi automàticament assegurat pel mateix capital fins al proper venciment anual de l'assegurança, i si figurés també com assegurat en aquesta mateixa assegurança d'accidents, el seu capital garantit seria la suma d'ambdós durant l'esmentat període de temps.

En cas d'invalidesa permanent per accident s'abonarà la indemnització d'acord amb els casos següents:

Invalidesa permanent absoluta

És la irreversible situació física o d'alienació mental greu de l'assegurat determinant de la seva total ineptitud per a l'exercici de qualsevol professió. En cas d'invalidesa permanent absoluta es pagarà íntegrament el capital assegurat.

Invalidesa permanent parcial

És la irreversible situació física o d'alienació mental de l'assegurat que determina la seva parcial ineptitud per a l'exercici de qualsevol treball o activitat. El grau d'invalidesa es determinarà en percentatges.

En cas d'accident queda exclòs de la cobertura

Els accidents produïts per esvaïments i síncopes, els atacs d'epilèpsia i les seves conseqüències i també les hèrnies i els esforços en general. Les conseqüències purament psíquiques. L'infart de miocardi. Les persones menors de 14 anys i majors de 70 anys.

També queden exclosos, excepte que s'incloguin expressament, els accidents derivats de conduir motocicletes de cilindrada superior a 50 cc i els esports d'aventura en general.


PERÍODES DE CARÈNCIA

En fer-se assegurat tindrà accés immediat a:

 • Metge i pediatre de capçalera.
 • Visita a especialistes.
 • Anàlisis i radiografies.
 • Atenció d'infermeria (practicant).
 • Servei d'urgències.
 • Reconeixement ginecològic anual.

Es podran utilitzar els serveis següents després d'un període de sis mesos de carència.

 • Seguiment de l'embaràs.
 • Tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama.
 • Tècniques invasives de diagnòstic prenatal (amniocentesi, etc.).
 • Podòleg.
 • Servei de fisioteràpia i rehabilitació.
 • Ambulància.


UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

Les persones assegurades a Assistència Sanitària poden escollir lliurement el metge de capçalera, pediatre o especialista que desitgin, dins els que figuren en el quadre facultatiu.

Cada persona assegurada disposa d'una targeta xip personalitzada que serveix per acreditar la condició d'assegurat i com a moneder dels talons electrònics que es necessiten per poder accedir als serveis assistencials.

Els talons constitueixen una participació del pacient en el cost del servei i el seu preu és de 1,50 euros. Les càrregues de talons a les targetes es poden realitzar a les nostres oficines, per internet, a l'àrea privada de la pàgina web www.asc.cat de cada un dels assegurats, i mitjançant l'app 'Assistència online', per a telèfons mòbils, en l'apartat 'Gestió de talons'.

Per anar al metge cal portar la targeta carregada amb talons electrònics. Es descompta un taló per cada visita mèdica, exploració analítica, radiològica o altres. En el consultori la targeta s'introdueix en un terminal informàtic per tal de registrar l'activitat assistencial i consumir el corresponent taló.

Per a algunes exploracions i actes terapèutics cal una autorització prèvia d'Assistència Sanitària.


EXCLUSIONS DE LA PÒLISSA

Queden excloses de la cobertura d'aquesta assegurança les prestacions següents:

 • Malalties, patologies, lesions o defectes físics ja existents o coneguts en el moment de subscriure la pòlissa, llevat que es declarin en el qüestionari de salut i que siguin expressament acceptats per Assistència Sanitària Col·legial.
 • En odontologia: obturacions, ortodòncies, pròtesis, etc.
 • L'hospitalització per qualsevol causa.
 • La cirurgia i els tractaments estètics.
 • La planificació familiar, l'anticoncepció i els tractaments d'esterilitat
  i tècniques de reproducció assistida.
 • El trasplantament d'òrgans, teixits i precursors hematopoètics.
 • Les proves de detecció precoç de malalties congènites.
 • Qualsevol tipus de pròtesis, peces anatòmiques i ortopèdiques.
 • Assistència sanitària derivada dels accidents d'automòbil, laborals i professionals.
 • La litotrípsia renal i les medicacions de qualsevol tipus.

Nota
No queden compreses en la cobertura de la pòlissa, fins que no s'hi facin constar expressament, les possibles tècniques terapèutiques noves que vagin apareixent en l'àmbit assistencial de la medicina.

En tot cas, Assistència Sanitària, d'acord amb la seva norma tradicional, procurarà incorporar-les a la seva pòlissa, sempre que se n'hagi contrastat degudament la utilitat i l'eficàcia.