Productes per a particulars

Per posar la sanitat privada a l'abast de moltes persones.

Serveis Complets
Fa més de 50 anys que les famílies s'interessen per aquesta assegurança amb la cobertura de serveis més àmplia i el quadre mèdic més gran de Barcelona. Qualitat i experiència, tot en el mateix producte.

Pla Bàsic
El pla perfecte perquè gaudeixis de tots els serveis extrahospitalaris amb la garantia de la millor qualitat assistencial. Medicina general, pediatria, especialitats mèdiques o proves són només alguns exemples del que podries contractar avui mateix.

Pla Medibàsic
Tots els seveis extrahospitalàris amb una prima ajustada per edad. Medicina general, pediatria, especialitats mèdiques, exploracions complementàries tècniques especials de diagnòastic i terapèutiques, Servei d'Urgències a Domicili i assistència a tota Espanya en tota classe d'enfermetats o lessions cobertes per l'assegurnaça a través de la xarxa nacional

Pla Bàsic Plus
El Pla Bàsic amb un plus de protecció ja que, a més dels serveis sanitaris, disposaràs d'una indemnització de 25.000€ en cas de mort o invalidesa permanent per accident. En cas que ho desitgis, pots incrementar aquest plus de cobertura en la quantitat que vulguis.

Pla Compensa Salut
Aquesta és l'assegurança que, a partir dels 50 anys, creix amb tu. Podràs contractar la pòlissa amb la qual disposaràs d'una total cobertura (totes les especialitats mèdiques, proves, hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques), amb un copagament de serveis variable i una prima ajustada.

International Class
Assegurança pensada per a totes aquelles persones residents a Espanya que vulguin una màxima cobertura nacional, però amb la possibilitat d'escollir a l'estranger el metge i l'hospital que desitgin amb sistema de reemborsament de despeses.

Hospitalització i Cirurgia
Pòlissa d'indemnització econòmica en cas de ser hospitalitzat o de ser intervingut quirúrgicament. Aquesta assegurança et permetrà fer front a despeses imprevistes en el moment en què més ho puguis necessitar.

Pòlissa d'Accidents
Pòlissa d'indemnització econòmica en cas de mort o invalidesa per accident. També podràs contractar riscos complementaris, com la subvenció d'estudis per a menors de 21 anys, assegurant així la formació continuada dels teus fills.