Tarifa

El preu mensual de la pòlissa International Class és, segons l'edat:

  • de 0 a 1 anys: 82,95€
  • de 2 a 18 anys: 67,95€
  • de 19 a 24 anys: 85,45€
  • de 25 a 44 anys: 92,45€
  • de 45 a 49 anys: 94,45€
  • de 50 a 54 anys: 102,95€

 

És requisit previ a la contractació que sigueu menor de 55 anys.