A partir d’ara ja no cal imprimir el Full d’Autorització de Serveis
A partir d'ara, es podrà acudir a les consultes sense el Full d’Autorització de Serveis imprès en paper. Només caldrà presentar el Full de Petició de Serveis i la targeta identificadora d’Assistència Sanitària quan s’accedeixi a un servei mèdic.

Les persones assegurades hauran de seguir sol·licitant les autoritzacions a través de l’àrea privada del web www.asc.cat, mitjançant l’app per a telèfons mòbils i presencialment a les oficines, però ara ja no caldrà que imprimeixin el document.

Aquesta millora permet simplificar  les gestions i millorar l’accessibilitat als serveis alhora que introdueix una mesura per a l’estalvi de paper, en línia amb els codis de bones pràctiques mediambientals.