AS recolza la recerca en malalties autoimmunes sistèmiques

L’aposta d’Assistència Sanitària per la promoció del coneixement forma part de la seva mateixa raó de ser, com a entitat formada i gestionada per professionals de la medicina que es guien per la vocació de millora contínua i la voluntat d’impulsar la ciència en benefici de la salut de les persones. A més del Programa de Beques i les jornades mèdiques per especialitats que es desenvolupen periòdicament a l’Hospital de Barcelona, l’organització ha establert acords diversos amb entitats destinades a la recerca i la qualitat, com ara la Fundació Avedis Donabedian per a la millora de la qualitat en l’àmbit de la salut i social.

El passat 25 d’octubre va tenir lloc la signatura i formalització del conveni que Assistència Sanitària, a través del seu centre de fertilitat Gravida, ha promogut amb el VHIR, la fundació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per a la recerca. Es tracta d’una iniciativa destinada a reforçar l’àmbit de la reproducció assistida amb una dotació de recursos inicial de 45.000 euros, que rebrà íntegrament l’equip dirigit pel Dr. Jaume Alijotas. En concret, la donació es destinarà al projecte de recerca “Alteracions antoimmunitàries i al·loimmunitàries en la infertilitat”.

L’objectiu principal d’Assitència Sanitària és oferir una assistència sanitària de qualitat, una fita que no es pot entendre sense contribuir a la millora del conjunt del sistema sanitari català i, per extensió, als equips enfocats a la investigació i desenvolupament de noves tècniques o tractaments. Assistència Sanitària té el compromís ferm d’impulsar el progrés científic, la recerca i la qualificació professional. Sense una preparació òptima de científics, metges, infermeres i altres persones que vetllen per la nostra salut no seria possible mantenir la sanitat del nostre entorn com a referent d’excel·lència.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició.